Pay Per Call

השקה של תכנית שיווק חדשה – תשלום עבור שיחות טלפון בלבד

אנחנו מנהלים עבורכם את הקמפיין מייצרים עבורכם תכני וידאו וגרפיקה.
אתם מקבלים את הפניות מלקוחות פוטנציאלים ומשלמים רק על שיחות שהגיעו מהמספר הייעודי המוקצה לכם. (רק שיחות ייעודיות נספרות)
התחלת עבודה רק לאחר מפגש זום לקבלת רקע והגדרת מטרות.